a A

Werken in een modern ziekenhuis

Het Jan Palfijn ziekenhuis is in volle beweging. Wie bij ons komt werken, komt terecht in een moderne nieuwe werkomgeving. Na 30 jaar Site Watersportbaan was de tijd meer dan rijp om met ons ziekenhuis een nieuwe richting in te slaan. Eind 2012 werd de eerste steen van het vernieuwde gebouw gelegd en de afgelopen 3 jaar werd het ziekenhuis omgebouwd tot een modern en toekomstgericht openbaar ziekenhuis met een eigentijdse uitstraling waar alle diensten gecentreerd worden. Hierdoor willen we nog beter kunnen inspelen op de noden van onze zorgvragers en tegelijkertijd een nieuwe eigentijdse werkomgeving aanbieden aan onze medewerkers. 

In het Gentse ziekenhuislandschap profileren wij ons graag als een middelgroot, laagdrempelig, sociaal ziekenhuis dat kwalitatieve basiszorg aanbiedt aan iedereen die deze zorg nodig heeft. Uiteraard bieden wij tegelijkertijd ook gespecialiseerde zorg aan in een aantal spitscompetenties zoals het IVF-centrum, fysische geneeskunde, innovatieve orthopedische ingrepen, enz. Patiënten kunnen in ons ziekenhuis in centrum Gent terecht voor nagenoeg alle medische specialismen van een algemeen ziekenhuis. 

In ons zorgverhaal staan 5 kernwaarden centraal:

 • Verbondenheid en menselijkheid: als hulpverleners voelen wij ons verbonden met onze patiënten en verliezen we het menselijke aspect bij een behandeling niet uit het oog.
 • Samenwerken en netwerk: het zorglandschap bestaat uit diverse spelers (ziekenhuisdiensten, huisartsen, mantelzorgers, enz) die in een netwerk met elkaar samenwerken om de beste zorg te kunnen bieden.
 • Kennis en wetenschap: het ziekenhuis streeft naar het verbreden van kennis en naar wetenschappelijke vooruitgang. 
 • Vertrouwen en optimisme: als ziekenhuis zijn wij optimistisch en gaan wij elke dag voor beter. We vinden het ook belangrijk om een vertrouwensrelatie uit te bouwen met onze patiënten.
 • Vooruitgang en dynamiek: ons ziekenhuis heeft bewezen niet stil te staan. Wij hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd en blijven ook in de toekomst investeren in personeel, infrastructuur en apparatuur.

Graag geven we ook nog enkele kerncijfers mee (2015):

 • Erkende bedden: 526
 • Aantal medewerkers: +/- 1150 
 • Aantal artsen: +/- 150
 • Aantal verpleegdagen: 118 640
 • Aantal opnames: 12 683
 • Aantal bevallingen: 1 145
 • Aantal IVF-cycli: 1 099