a A

Examenprocedure

 

Voor bepaalde functies worden examenprocedures georganiseerd. Hierbij wordt afgeweken van de gewone sollicitatie- en selectieprocedure en volg je best de instructies die je telkens terug vindt in de infobundel omtrent het examen bij de functieomschrijving.